Thursday, 05 November 2020 09:22

ለአርሲ ዩኒቨርሲቲ መደበኛ ተመራቂ ተማሪዎች በሙሉ

Rate this item
(0 votes)

              ለአርሲ ዩኒቨርሲቲ መደበኛ ተመራቂ ተማሪዎች በሙሉ

በኮቪድ-19 ምክንያት ተቋርጦ የነበረውን ትምህርት ለማስቀጠል ዩኒቨርሲቲያችን ከጥቅምት 25 - 26/2013 ዓ.ም. ጀምሮ ተመራቂ ተማሪዎች እንዲመዘገቡ ጥሪ ማስተላለፋችን ይታወቃል፡፡ አሁን በተፈጠረው ወቅታዊ ሁኔታ ምክንያት የተማሪዎችን እንቅስቃሴ ለተወሰነ ጊዜ መግታት ማስፈለጉን የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር በገለጸው መሠረት፡-

  1. እስካሁን ወደ ዩኒቨርሲቲው የደረሳችሁ ተማሪዎች በግቢው እንድትቆዩና ከዩኒቨርሲቲው ኃላፊዎች የሚሰጣችሁን ማሳሰቢያ እየተከታተላችሁ እንድትንቀሳቀሱ፤
  2. በጉዞ ላይ ያላችሁ ወደ ወላጆቻችሁ አከባቢወይም ወደ ተቋማችሁ ከሁለቱ ወደ ቀረበው ቦታ ደርሳችሁ እንድትቆዩ፤
  3. እስከ አሁን ከወላጆቻችሁ አካባቢ ያልተነሳችሁና ጉዞ ያልጀመራችሁ በቀጣይ ተለዋጭ ማስታወቂያ እስኪወጣ ድረስ ባላችሁበት እንድትቆዩ፤
  4. ሁሉም ተቋማት በቂ ጥበቃ እንዲደረግላቸው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ከሚመለከታቸው ጋር እየሰራ መሆኑን ተገንዝባችሁ ተረጋግታችሁ እንድትቆዩ በጥብቅ እናሳስባለን፡፡
  5. መረጃዎችን በየወቅቱ የምንሰጥ መሆኑን እየገለጽን ማናቸውንም ማስታወቂያም ሆነ መረጃ ከሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ወይም ከዩኒቨርሲቲያችሁ ፕሬዝደንትብቻ እንድትከታተሉ እናሳስባለን፡፡

                                           አርሲ ዩኒቨርሲቲ

Read 109 times