News & Events

Upcoming News & Events

Here is what is going on in Arsi University!

Ayyaana Bara Haaraa Asallaa fi Yuunvarsitii Arsittii qophaa'e 01 01 2013

19 September 2020
Ayyaana Bara Haaraa Asallaa fi Yuunvarsitii Arsittii qophaa'e 01 01 2013

Kabaja ayyaana waggaa haaraa 2013 sababeeffachuun OBN qophii babbareedoo Yuunvarsiitii Arsii waliin ta'e qopheesse daawwachuuf suura kanaa olii ykn guutuu...

አርሲ ዩኒቨርሲቲ የምስጋና ቀን አከበረ፡፡

14 September 2020
አርሲ ዩኒቨርሲቲ የምስጋና ቀን አከበረ፡፡

አርሲ ዩኒቨርሲቲ ራዕዩን በማሳካት የተጣለበትን አገራዊ ተልዕኮ በብቃት ለመወጣት እና ስትራቴጂያዊ እቅዶቹን እውን ማድረግ እንዲችል ከተለያዩ መንግሥታዊ፣ መንግሥታዊ ያልሆኑ ተቋማት፣...

Ibsa Gammachuu Bara Haarawaa

10 September 2020
Ibsa Gammachuu Bara Haarawaa

Yuunivarsiitiin Arsii Maanajimeentii, Barsiisota, Hojjattoota, Barattoota fi walumaagalatti Hawaasa Yuunivarsiitichaatiin Baga Bara Haarawaa 2013n isin ga’e jechuun Hawwiii Gaarii qabu...

Donation

09 February 2020
Donation

Arsi University has donated medical equipment to public health institutes. The University received the medical equipment and materials, from Human...