Super User

Super User

Oggeessotni Fayyaa Yuunivarsiitii Arsii, Hospitaala Asallaa tajaajila hawasaa daren cimisuudhaan , duula Vaayirasii koronaa ittisuuf godhamuuf qopha'aan

አርሲ ዩኒቨሪሲቲ የአሰላ ሆስፕታል የህክምና በለሙያዎች ኮሮና ቨይረስን ለመከላከል ለመህባረሰቡ አገልግሎቱን ለመስጠት ተዘገጅቶል፡፡

Yuunivarsiitiin Arsii Vaayireesii Koronaa ittisuu ilaalchisee hubannoo kennaa jira

Yuunivarsiitiin Arsii tatamsa’ina Vaayireesii Koronaa ittisuu fi akka hin babala’nne hojii hubannoo uumuu baldhinaan adeemsisaa jira. Haaluma kanaan seensa balbala koollajjootaa hundaa, gamoowwan bulmaata barattootaa, mana nyaataa, kaafiteeriyaawwan fi kan kana fakkaatanitti bishaanii fi saamunaa qopheessun barattoota fi hawaasni Yuunivarsiitii akkasumas qaamota dhimma garagaraatiif dhufaniif tajaajilli harka dhiqannaa taasifamee jira.
Dabalataanis buufata konkolaataa magaala Asallaa fi iddoowwan uummatni itti baayatanitti hojii harka dhiqachuu fi hubannoo qabsiisuu raawwatamee jira. Kana malees sagalee guddistuu fayyadamuun daandiiwwan gurguddoo magaala Asallaa keessatti argaman maraafi aanota 17 fi magaalota xixiqqoo 40 aanicha keessatti argaman keessa naanna’uun hojiin hubannoo qabsiisuu fi eerggaawwan tarkaanfii ittisuu irratti fudhatamuu qabu akka darbu ta’ee jira.

የአርሲ ዩኒቨርሲቲ ኮሮና ቫይረስን የመከላከልና ግንዛቤ የማስጨበጥ ተግባርን እያካሄድ ነው፡፡

የአርሲ ዩኒቨርሲቲ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመግታትና ለመከላከል የሚረዱ ተግባራትን በተጠናከረ ሁኔታ በማካሄድ ላይ ይገኛል፡፡ ቀደም ሲል በሁሉም ካምፓሶቹ መግቢያ በሮች፣ በተማሪዎች ማደሪያ ህንጻዎች፣ በምግብ ቤቶች፣ በካፊቴሪያዎችና በመሳሰሉት ቦታዎች ውሃና ሳሙና በማቅረብ ተማሪዎችና የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ እንዲሁም ለተለያዩ ጉዳዮች ወደ ካምፓሶቹ ይመጡ የነበሩ ባለጉዳዮች እጃቸውን በውሃና በሳሙና እንዲታጠቡ ከማድረጉም በላይ በአሰላ ከተማ በመናኸሪያና ህዝብ በሚበዛባቸው አደባባዮች እጅ የማስታጠብና ግንዛቤ የማስጨበጥ ተግባራትን ማከናወኑ ይታወሳል፡፡
በአሁን ጊዜም በሁለት ተሽከርካሪዎች ላይ በተገጠሙ የድምጽ ማጉሊያዎች (Montarbo) በአሰላ ክተማ ጎዳናዎች ላይ እንዲሁም በዞኑ ውስጥ በሚገኙ 17 ወረዳዎችና 40 ከተሞች በመዘዋወር ስለኮሮና ቫይረስ መሰረታዊ ግንዛቤ የማስጨበጥ ስራዎችንና ሊወሰዱ ስለሚገባቸው የጥንቃቄ እርምጃዎች መልእክቶችን በማስተላለፍ ላይ ይገኛል፡፡

Arsi university has committed three Ambulances , recently provided by MoH, for the community services and emergency against Coronavirus .The university acknowledges MoH that has covered half of the costs for the three Ambulances (Arsi university has paid only 1.5 million Birr). Great thanks to MoH.

Ambuulaansonni Haaroftii Hojiitti Bobba’an

Ambuulaansonni haarofti Ministeerri Fayyaa Hoospitala Asallaatiif kenne sadi (3) hojiitti bobba’anii jiru. Yuunivarsiitichi Ambulaansota sadeeniif qarshii miiliyoona 1.5 kan kaffale yoo ta’u kan hafe kan kaffale Ministeera Fayyaati. Haaluma kanaan Ambuulaansii tokko yaalii dhukkubsatoota Dhibee Vaayireesii Koronaatiif, tokko hoospitaala Asallaatiif, sadaffan immoo tajaajila adda addaatiif ramadamee jira. Yuunivarsiitiin Arsii gargaarsa Ministeerri Fayyaa taasiseef galata galchee jira.

አዳዲሶቹ አምቡላንሶች ስራ ጀመሩ፡፡

የጤና ሚኒስቴር ለአሰላ ሆስፒታል የሰጠው ሶስት አምቡላንሶች ስራ ጀምረዋል፡፡ በዚሁ መሰረት አንዱ አምቡላንስ ለአሰላ ከተማና አካባቢው ማህበረሰብ ግልጋሎት እንዲሰጥ ለኮሮና ቫይረስ (ኮቪድ - 19) ህክምና መስጫነት ለተለየው የሃሊላ ጤና ጣቢያ ሲመደብ ሁለተኛው ለአሰላ ሆስፒታል እና ሶስተኛው ደግሞ ለአካባቢው ህዝብ አገልግሎት ተመድቧል፡፡ የአምቡላንሶቹን ግማሽ ዋጋ የሸፈነው የጤና ሚኒስቴር ሲሆን የአረሲ ዩኒቨርሲቲ ለሶስቱ አምቡላንሶች 1∙5 ሚሊዮን ብር ከፍሏል፡፡ የአርሲ ዩኒቨርሲቲ የጤና ሚኒስቴር ላደረገለት ድጋፍ ምስጋ አቅርቧል፡፡

Thursday, 02 April 2020 14:35

Donation

Arsi university has provided 18 hospital beds with mattresses (1 million birr) , donated by Human bridge Sweden, for the Isolation Center In Asellla town.

Yuunivarsiitiin Arsii yaalamtoota Vaayireesii Koronaatiif Oolu Siree fi Firaashoota Buufata Fayyaa Tajaajila kanaaf filatameef kenne.

Magaalaa Asallaa fi naannoo isheetti namoota Vaayireesii Koronaatiin qabaman jedhamanii shakkaman iddoo tajaajila kanaaf filatame Buufata Fayyaa Haliilaa kan dhaabbata (HUMANBRIDGE Sweden) jedhamu irraa gargaarsan argate siree 18 fi firaashota 18 tilmaamni gatii isaanii qarshii miiliyoona tokko ta’u tajaajila yaalii kanaatiif akka oolu Yuunivarsiitichi gargaarsan kennee jira.
Kana malees ibsa mootummaa irraa kenname irratti hundaa’un yeroo barbaachisetti akka tajaajila kennan gamoowwan bulmaata barattootaa qulqulleessun dhimma kanaa akka oolu qophii godhee jira.

የአርሲ ዩኒቨርሲቲ ለኮሮና ቫይረስ ታካሚዎች የሚያገለግሉ አልጋዎችና ፍራሾችን ለአገልግሎቱ ለተመረጠው ጤና ጣቢያ ሰጠ፡፡

የአርሲ ዩኒቨርሲቲ በአሰላ ከተማ በኮሮና ቫይረስ የተጠረጠሩ ሰዎች ከሌሎቸ ተለይተው እንዲታከሙበት ለተመረጠው የሃሊላ ጤና ጣቢያ ከሂዉማን ብሪጅ- ስዊድን (HUMAN BRIDGE, Sweden) ካገኛቸው ዘመናዊ የሆስፒታል አልጋዎችና ፍራሾች መካከል ግምታቸው ከ 1 ሚሊዮን ብር በላይ የሆነ 18 አልጋዎችና 18 ፍራሾችን ነው የሰጠው፡፡
ከዚህም ሌላ መንግስት የሰጠውን አቅጣጫ በመከተል ወደፊት ተጨማሪ አልጋዎች የሚያስፈልጉ ከሆነ አገልግሎት መስጠት በሚችሉበት ሁኔታ በሁሉም ካምፓሶች የሚገኙትን የተማሪ ማደሪያዎችን በማጽዳት ዝግጁ አድርጓል፡፡

 

Arsi university sent its students to their families between March 25 and 27, 2020. The university tried its best to manage the safety of all the student's during their travel.Dear students, we would like to apologize for any inconveniences happened durning your travel back home.

Wednesday, 19 February 2020 10:18

German Language Training

According to the collaboration agreement signed between Arsi University and Weihenstephan-Triesdorf University of Applied Sciences (Germany) five MSc candidates who have been attending the German language for a month have successfully completed their training on 17th of February 2020, in Arsi University.

Wednesday, 19 February 2020 10:12

English courses

Inntech College (UK) to offer English courses to Arsi University Academic staff.

The package of the courses includes General English, English language skills, English for academic purposes, English for specific purposes, English for business, English for medical purposes and management and finance.

 

Arsi University hosted a workshop, in collaboration with Ethiopian Space Science Society (ESSS). The workshop was conducted for three days, from 12th - 14th, February, 2020, in Arsi University Dinsho Campus. The participants were administrative and academic staffs and students of Arsi University.

The workshop aims at creating awareness, about Ethiopian Space Science Society and related technology.  The topics of discussion were:

·         Does Space Science needed to Ethiopia?

·         Does Space Science Satellite is a necessity or luxury?

·         Application of Space Science Satellite in economic activities (Transportation, Agriculture, Climate change, etc), Security, Communication, Research, Education and Health.

H. E. Teferra Walwa (Patron of the ESSS) and a founding member of ESSS, presents a lecture on the points of discussion and headed the workshop. Teferra explains the crucial role of space Science in building a society of a highly developed scientific culture. Such a society assists their country in generating income from space science and technology.

Furthermore, Teferra states ESSS strives to make Ethiopia effective and extensive user of space science and technology; especially satellite science and technology applications in all aspects of development of the country. ESSS envisions becoming contributor to the development of astronomy, space science and related sciences within the coming years. Finally, Teferra dealt with the questions, comments, and suggestions of the participants.

ESSS was established in 2004, by 47 founding members. It is a non-profitable Organization that comprises of members from Astronomy, Astrophysics, Space Science and Technology, Politicians, Lawyers, Investors, and individuals interested in the field. Currently, the Society has more than 50,000 members, and 28 branches.

Teferra explains, when ESSS was established in 2004, the founding members were labelled as the ‘crazy people’s club’; but has gained credibility in the past decade with winning increased political support. Teferra underlines that promoting Space Science is a vital activity that play a significant role in the development of a country. For instance, if our economy is strongly linked with space science satellite, then we can transform a backward system of Agriculture into modern agriculture.

Tuesday, 11 February 2020 10:15

Strengthening Peace and Security

To assure peace and security of the campuses, Arsi University set Security Cameras and installed finger print machine. The security cameras and the finger print machine assist the University to identify those who involve in the conflicts and to control the risk, in case it appeared, before incurring damages.

Sunday, 09 February 2020 13:17

Scholarship

Weihenstephan-Triesdorf University of Applied Sciences, Germany, provides full scholarship to five graduate students of Arsi University. The scholarship helps the students to study the MSc program in University of Weihenstephan-Triesdorf University of Applied Sciences, Germany. Hence, they will join the University, by the next April. 2020.

University of Weihenstephan-Triesdorf, provides the scholarship to the students, as per the two Universities were signed collaboration agreement.

Page 1 of 2